Darlunydd o Gymru - Welsh illustrator

H E L E D D O W E N

WEFAN NEWYDD AR EI FFORDD YN FUAN

NEW WEBSITE ON THE WAY SOON

Wrth i mi weithio ar fy wefan, gallwch glicio ar y linc i fy siop uchod. Nid yw gweddill linciau’r wefan yn gweithio eto. Dilynwch fi ar y cyfryngau cymdeithasol drwy ddilyn y linciau isod a gallwch gysylltu gyda mi dros e-bost ar post@heleddowen.co.uk. Dewch yn ol yn fuan a pheidiwch ac oedi cyn cysylltu gydag unrhyw gwestiynnau neu ymholiadau – diolch! Heledd x

Whilst I work on my website you can use the link above to find my online shop. The links at the top of the page are not yet working. Follow me on social media by following the links below and you can contact me by e-mail on post@heleddowen.co.uk. Please come back soon and don’t hesitate to get in touch with any questions or enquiries – thank you! Heledd x

Eco-gyfeillgar / eco-friendly

Rwy’n dyfalbarhau i gadw’r cwmni mor eco-gyfeillgar a phosib. Rwy’n hapus talu ychydig yn fwy i sicrhau fod y pecynnu’n ailgylchadwy a’r waledi plastig yn gallu mynd i’r compost. 
I strive to be eco-friendly in every part of the business. I am happy to pay a little extra to ensure that the packaging is recyclable and the plastic sleeves are biodegradable.