Llyfryn Priodas | Wedding Booklet
Llyfryn Priodas | Wedding Booklet
Llyfryn Priodas | Wedding Booklet
Darlunio Heledd Owen Illustration

Llyfryn Priodas | Wedding Booklet

Regular price £2.50 £0.00 Unit price per
Tax included.

Dwi'n cymryd ymholiadau ar y funud ar gyfer gwahoddiadau i briodasau 2023. Mae'r llyfr bellach wedi cau i 2022.

Dyma lyfryn bach allai ei yrru draw atoch gyda enghreifftiau o fy ngwaith priodas a chanllaw prisiau. Os y bydd gennych ddiddordeb pellach, cysylltwch a gallwn ddechrau'r sgwrs.

Dwi’n mwynhau dylunio gwahoddiadau priodas yn fawr iawn. Mae’n fraint bod yn rhan o ddiwrnod mor arbennig. Byddai'n dylunio'r gwahoddiadau fy hun ac yn gwneud y caligraffi gyda llaw.

Gwahoddiad yw’r peth cyntaf fydd pobl yn ei weld cyn dod i’ch priodas. Mae’n rhywbeth y gallwch ei gadw am byth i gofio’r diwrnod, a dwi wir yn coelio ei bod hi werth gwario chydig bach mwy o bres am rywbeth arbennig.

———

I'm currently open to enquiries for 2023. My book has now closed for 2022.

Here is booklet I can send you to show examples of my work and a price guide. If you’d like to discuss further just get in touch.

I have a passion for designing beautiful bespoke wedding stationery. It’s exciting to be part of such a special day. All of the examples have been designed by myself, and the calligraphy is hand drawn.

An invitation is often the first thing people will see before the wedding. It’s something you can keep forever to remember the day and I really believe it’s worth spending that little bit more money for something special.

Heledd x
post@heleddowen.co.uk