Dwi i ffwrdd am gyfnod oherwydd colled yn y teulu. Bydd ychydig o oedi efo postio archebion, diolch am ddeall. I'm away for a while due to a bereavement. There will be a slight delay in posting orders. Thank you for understanding.
Dwi i ffwrdd am gyfnod oherwydd colled yn y teulu. Bydd ychydig o oedi efo postio archebion, diolch am ddeall. I'm away for a while due to a bereavement. There will be a slight delay in posting orders. Thank you for understanding.
Cart 0

Digwyddiadau 2023 Events

Rwy'n gobeithio cael stondin yn y digwyddiadau isod eleni - gobeithio eich gweld yno. I hope to have a stall in the following events this year - hope to see you there.

13 Mai 2023 - Gwyl Fwyd Caernarfon Food Festival

15+16 Gorffennaf 2023 - Tafwyl