Amdanaf i | About

Heledd dwi a dwi’n ddarlunydd o Ynys Mon. Dwi wrth fy modd yn rhannu positifrwydd, yn ogystal â dod a dyluniadau modern i’ch cartrefi.

Mae gen i stiwdio fach yn Llangefni a gallwch ddod o hyd i mi yn pacio archebion, arbrofi gyda chynnyrch newydd ac yn editio ar y cyfrifiadur. Rwyf wrth fy modd yn meddwl am bob manylun bach, i roi’r profiad gorau bosib i chi. Yn aml fe welwch fi’n sgwrsio ar fy stori Instagram lle fyddai'n rhannu tu nol i'r lleni o redeg busnes bach, yn ogystal a normaleiddio siarad am iechyd meddwl.

Mae gennai radd o Brifysgol Caeredin lle wnes i astudio Darlunio. Pan wnes i raddio, doeddwn i’n methu gweld fy hun yn gweithio mewn darlunio felly dechreuais bellhau o’r syniad. Ar ôl llawer o swyddi gwahanol a lot o bendroni a chymorth, penderfynais sefydlu’r cwmni yn 2020 a disgynnais mewn cariad gyda fo.

Ar ol dwy flynedd o weithio i fi fy hun, dwi wedi penderfynu datblygu fy sgiliau letterpress, a dwi'n gobeithio gallu cynnig y gwasanaeth yn y dyfodol. Mae'n lyfli gallu newid trywydd a dilyn fy nhrwyn. 

Yn ogystal a chreu cynnyrch hardd a fforddiadwy, rwy’n benderfynol i ddod a chydig o bositifrwydd a heulwen i’ch diwrnod.

 

I'm Heledd and I'm an illustrator from Anglesey. Sharing positivity is a passion of mine, as well as bringing modern designs into your homes. I am a fluent Welsh speaker as you've probably guessed!

I have a small studio in Llangefni where you can find me packing orders, experimenting with new products and working away editing on Photoshop. I am a sucker for the small details, and I put a lot of thought into even the smallest sticker. You will often see me chatting away on my Instagram stories where I share behind the scenes of running a small business, and normalise talking about mental health.

I have a degree from the University of Edinburgh where I studied Illustration. When I graduated, I just couldn't see myself in a typical illustration job, so I started to think it wasn't for me. After lots of odd jobs and soul searching, I finally set up my own business and I fell in love with it.

After two years of working for myself, I have decided to develop my letterpress printing skills, so that I can hopefully offer the service in future. It's so lovely to be able to change direction and follow my nose.

As well as creating beautiful, affordable products, I'm on a mission to bring some positivity and smiles into your day.

Featured in/on : Radio Cymru Geraint Lloyd, Cylchgrawn Barn, Yr Arwydd, Prynhawn Da S4C, Radio Cymru Sian Eleri.