Amdanaf i | About

Heledd dwi a dwi’n ddarlunydd o Ynys Mon. Dwi wrth fy modd yn rhannu positifrwydd, yn ogystal â dod a dyluniadau modern i’ch cartrefi. Rwy’n siarad Cymraeg, fel ydych wedi dyfalu mae’n siwr!

Dwi hapusaf pan fyddai’n paentio a dylunio cynnyrch newydd – gallwch unai ddod o hyd i mi yn fy swyddfa wrth y cyfrifiadur, neu yn y stiwdio fach drws nesaf i’r tŷ yn pacio’ch archebion. Rwyf wrth fy modd yn meddwl am bob manylun bach, i roi’r profiad gorau bosib i chi. Yn aml fe welwch fi’n sgwrsio ar fy stori Instagram lle dwi wrth fy modd yn cefnogi busnesau bach arall a chwrdd rhai ohono chi.

Mae gennai radd o Brifysgol Caeredin lle wnes i astudio Darlunio. Pan wnes i raddio, doeddwn i’n methu gweld fy hun yn gweithio mewn darlunio felly dechreuais bellhau o’r syniad. Ar ôl llawer o swyddi gwahanol a lot o bendroni a chymorth, penderfynais sefydlu’r cwmni a disgynnais mewn cariad gyda fo.

Yn ogystal a chreu cynnyrch hardd a fforddiadwy, rwy’n benderfynol i ddod a chydig o bositifrwydd a heulwen i’ch diwrnod.

 

I'm Heledd and I'm an illustrator from Anglesey. Sharing positivity is a passion of mine, as well as bringing modern designs into your homes. I am a fluent Welsh speaker as you've probably guessed!

I'm happiest when I'm painting and designing new products - you can either find me in the office with my drawing tablet, or in my small studio next door packing your orders. I am a sucker for the small details, and I put a lot of thought into even the smallest sticker. You will often see me chatting away on my Instagram stories where I love to support other small businesses and interact with you lovelies!

I have a degree from the University of Edinburgh where I studied Illustration. When I graduated, I just couldn't see myself in a typical illustration job, so I started to think it wasn't for me. After lots of odd jobs and soul searching, I finally set up my own business and I fell in love with it.

As well as creating beautiful, affordable products, I'm on a mission to bring some positivity and smiles into your day.

Featured in/on : Radio Cymru Geraint Lloyd, Cylchgrawn Barn, Yr Arwydd, Prynhawn Da S4C, Radio Cymru Sian Eleri.