Cyfanwerth | Wholesale

Os oes gennych ddiddordeb mewn stocio fy nghynnyrch, byddwn wrth fy modd trafod. Mae sawl siop dros Gymru eisioes yn stocio fy nghynnyrch. Plis rhannwch eich manylion cyswllt gan gynnwys enw a lleoliad eich siop neu gwmni, a mi fyddwn mewn cyswllt.

If you're interested in stocking my products I'd love to discuss further with you and share my wholesale catalogue. I have several wholesale stockists across Wales. Please fill out your details including your shop or company name/ location and we'll be in touch.