Cyfanwerth | Wholesale

Os oes gennych ddiddordeb mewn stocio ein cynnyrch, baswn wrth ein boddau trafod. Rydym yn ceisio cadw ychydig o bellter rhwng ein siopau felly cyn mynd yn ein blaen byddwn yn gwirio nad oes siopau arall yn rhy agos. Gallwch ddod o hyd i'n siopau presennol yma. Plis rhannwch eich manylion cyswllt gan gynnwys enw a lleoliad eich siop neu gwmni, a mi fyddwn mewn cyswllt.

If you're interested in stocking our products then let's get talking! We try to space out our stockists so before going ahead we'll check there aren't any stockists too close to you. You can see our current stockists here. Please fill out your details including your shop or company name/ location and we'll be in touch.