Comisiynau | Commissions

Mae fy llyfr wedi cau tan y flwyddyn nesaf. My commissions book is closed now until 2022 but you're welcome to enquire.

Click here to see a little of my portfolio.

Rwyf yn cynnig brandio, casgliadau priodas, cerddi personol, gweithdai, sgyrsiau ayyb. Rwyf hefyd yn cynnig gwaith darlunio llawrydd i gwmniau - un o fy nghleientiau diweddaraf yw Hallmark. Mae fy mhrisiau yn newid gan ddibynnu ar y prosiect ond i roi syniad i chi, rwy'n codi £15-30 yr awr (ddim yn cynnwys sgyrsiau/gweithdai). Mae gen i restr prisiau priodas a llyfryn o enghreifftiau allai ei yrru draw atoch.

Y lle gorau i weld portffolio o fy ngwaith yw fy nhudalen Instagram @heleddowen.co.uk. Croeso i chi ddechrau'r sgwrs neu holi am brisiau - plis cysylltwch gyda fi yma neu e-bostiwch post@heleddowen.co.uk. Rwy'n edrych mlaen yn fawr i weithio gyda chi.

I offer branding, wedding stationery, personalised poems, workshops, talks etc. I also offer a freelance service working with companies on illustrations or designs - one of my latest clients is Hallmark. My prices vary depending on the project but to give you an idea, I charge between £15-30 per hour (not including talks/workshops. I have a wedding price list and booklet upon request.

The best place to see a portfolio of my work is on my Instagram page @heleddowen.co.uk. You're welcome to enquire about any commissions or prices - please get in touch here or e-mail post@heleddowen.co.uk. I'm looking forward to working with you!