Comisiynau | Commissions

Mae fy llyfr wedi cau tan y flwyddyn nesaf. My commissions book is closed now until 2022 but you're welcome to enquire.

Rwyf yn cynnig brandio, casgliadau priodas, cerddi personol, gweithdai, sgyrsiau ayyb. Rwyf hefyd yn cynnig gwaith darlunio llawrydd i gwmniau - un o fy nghleientiau diweddaraf yw Hallmark. Mae fy mhrisiau yn newid gan ddibynnu ar y prosiect ond i roi syniad i chi, rwy'n codi £15-30 yr awr (ddim yn cynnwys sgyrsiau/gweithdai). Mae gen i restr prisiau priodas a llyfryn o enghreifftiau allai ei yrru draw atoch.

Y lle gorau i weld portffolio o fy ngwaith yw fy nhudalen Instagram @heleddowen.co.uk. Croeso i chi ddechrau'r sgwrs neu holi am brisiau - plis cysylltwch gyda fi yma neu e-bostiwch post@heleddowen.co.uk. Rwy'n edrych mlaen yn fawr i weithio gyda chi.

I offer branding, wedding stationery, personalised poems, workshops, talks etc. I also offer a freelance service working with companies on illustrations or designs - one of my latest clients is Hallmark. My prices vary depending on the project but to give you an idea, I charge between £15-30 per hour (not including talks/workshops. I have a wedding price list and booklet upon request.

The best place to see a portfolio of my work is on my Instagram page @heleddowen.co.uk. You're welcome to enquire about any commissions or prices - please get in touch here or e-mail post@heleddowen.co.uk. I'm looking forward to working with you!