Comisiynau | Commissions

Mae fy llyfr wedi cau am y tro. My commissions book is closed for now but you're welcome to enquire.

Rydw i wedi penderfynu cymryd saib o gomisiynau am y tro, i weithio ar ddatblygu fy sgiliau letterpress. Mae'r grefft yn cymryd lot o waith dysgu ac ymarfer a dwi'n edrych ymlaen i gynnig y gwasanaeth yn y dyfodol.

Mi ydw i'n cymryd ymholiadau ar gyfer priodasau 2023/24. Gwelwch lyfr allwch ei archebu yma, gyda fy mhrisiau ac enghreifftiau o fy ngwaith. Tasa well gennych, gofynnwch a mi allai yrru pecyn digidol draw i chi am ddim.

Y lle gorau i weld portffolio o fy ngwaith yw fy nhudalen Instagram Priodas, @HeleddOwenStationery neu fy mhrif dudalen @heleddowen.co.uk. Croeso i chi ddechrau'r sgwrs yno ond mae'n well holi am brisiau a manylion dros e-bost plis. Gallwch gysylltu gyda fi yma neu e-bostiwch post@heleddowen.co.uk. Diolch.

---------

I have decided to take a break from commissions for the time being, so that I can develop my letterpress printing skills. The craft takes lots of learning and practice and I'm excited to be able to offer this service in future.

I am taking enquiries for wedding stationery for 2023/24. You can order a little booklet here with examples of my work and some guide prices. If you would prefer, just ask and I can send you a digital copy for free. 

The best place to see a portfolio of my work is on my Wedding Instagram page @HeleddOwenStationery and my main page @heleddowen.co.uk. You're welcome to start a chat there, but if you're enquiring more specifically, please get in touch here or e-mail post@heleddowen.co.uk. Thank you.