News

2022

2022

Roedd 2022 yn flwyddyn heriol imi yn sicr, ond ges i lot fawr o lwyddiant a llawenydd hefyd. Dyma fi’n rhannu chydig o hynny gyda chi.

Read more →


Nol fy Llythrenwasg | Collecting my Letterpress printing press

Nol fy Llythrenwasg | Collecting my Letterpress printing press

Dwi wedi prynu Llythrenwasg!! Arab Crown Folio ydi hi, wedi ei gwneud tua 1890 ac mae'n cael ei gymharu i Rolls Royce / ‘The best jobbing platen ever made’. Ers imi ddechrau edrych mewn i Letterpress tua blwyddyn yn ol, hon oedd y freuddwyd. 

I have bought a Letterpress printing press and she's so so beautiful!! She’s an Arab Crown Folio, made around 1890 and it’s compared to the Rolls Royce / ‘The best jobbing platen ever made’. Since I started learning about Letterpress a year ago, an Arab was the dream.

Read more →