Pad sgwennu Diolchgarwch | Welsh Gratefulness Notepad
Pad sgwennu Diolchgarwch | Welsh Gratefulness Notepad
Heledd Owen Illustration

Pad sgwennu Diolchgarwch | Welsh Gratefulness Notepad

Regular price £3.50 £0.00 Unit price per
Tax included.

Gall ymarfer ychydig o ddiolchgarwch bob dydd wneud daioni di-ddiwedd i'ch iechyd meddwl. Rydym yn hoff o ddefnyddio'r pad sgwennu cyn gwely bob nos i ymarfer ychydig o ddiolchgarwch ar ol diwrnod prysur. Mae ei gadw wrth ochr y gwely yn ffordd dda o'ch atgoffa.

Syniad neis ydi plygu bob tudalen ar ol ei lenwi a'i roi mewn jar, yna pan fydd y jar yn llawn gallwch agor pob un i edrych nol ar yr holl heulwen yn eich bywyd.

  • 50 tudalen
  • 80gsm a chefn cardfwrdd cryf 1mm.
  • A6 (105x148mm)

------

Practicing a little gratefulness each day could have endless benefits for your mental health. We love to use this notepad at night to practice some gratefulness before bed. Keeping the notepad by the sided of the bed is a great reminder.

A lovely idea is to fold up the page and place it into a jar. When the jar is full, take some time to open them all up and see all the joy in your life.

  • 50 tear-off pages
  • 80gsm paper reinforced with sturdy 1mm cardboard.
  • A6 (105x148mm)