Pecyn o 6 cerdyn post Meddwl | Pack of 6 positive postcards
Pecyn o 6 cerdyn post Meddwl | Pack of 6 positive postcards
Pecyn o 6 cerdyn post Meddwl | Pack of 6 positive postcards
Pecyn o 6 cerdyn post Meddwl | Pack of 6 positive postcards
Darlunio Heledd Owen Illustration

Pecyn o 6 cerdyn post Meddwl | Pack of 6 positive postcards

Regular price £8.00 £0.00 Unit price per
Tax included.

Dewis o dri pecyn yn cynnwys 6 cerdyn post Meddwl.
Wedi ei bacio'n ofalus mewn amlen sgwar wedi ei ailgylchu, a'i glymu'n dwt gyda llinyn a tag bach i roi neges.

Yn fuan byddwn yn gwerthu pecyn o 52 cerdyn post, rhagofn eich bod eisiau aros tan hynny.


FFYDD
Edrych ar ol dy hun yn yr un ffordd a ti'n edrych ar ol rhywun ti'n ei garu.
Bydd yn falch o dy hun am pa mor galed ti'n trio.
Os nad wyt ti byth yn trio wnei di fyth wybod.
I symud mynydd, dechreua gyda'r cerrig man.
Cofia pa mor bell wyt ti wedi dod.
Mae gen ti lot i fod yn falch ohono.

NERTH
Ti'n gwneud yn well na ti'n meddwl.
Dydy pobl eraill ddim yn dy feirniadu di hanner cymaint a ti'n beirniadu dy hun.
Gwna dy iechyd meddwl yn flaenoriaeth.
Dydi moroedd tawel ddim yn gwneud morwyr medrus.
Dydi hunan-ofal ddim yn hunanol, mae'n hanfodol.
Gwna fo'n flaenoriaeth i ddod o hyd i amser ar gyfer y pethau sy'n dy wneud yn hapus.

CYSUR
Tro dy wyneb at yr haul a bydd y cysgod y tu ol i ti.
Ti'n ddewrach nag wyt ti'n meddwl.
Mae gofyn am help yn arwydd o gryfder.
Paid ag ymddiheuro am dy deimladau.
Ti'n gwneud y byd yn lle gwell.
Cymera anadl. Dim ond diwrnod gwael ydi o, nid bywyd gwael.

Cerdiau Post 10.5x10.5cm. Argraffwyd ar bapur gwyn wedi ei ailgylchu 350gsm.
Bydd 50% o'r elw yn mynd tuag at Meddwl.org.

------

Choose between three different sets of six positive Welsh language postcards.

Ffydd - Faith
Nerth - Strength
Cysur - Comfort

50% of the profit will go to Meddwl.org