Cerdyn Personol | Personalised Card
Cerdyn Personol | Personalised Card
Cerdyn Personol | Personalised Card
Cerdyn Personol | Personalised Card
Cerdyn Personol | Personalised Card
Cerdyn Personol | Personalised Card
Cerdyn Personol | Personalised Card
Cerdyn Personol | Personalised Card

Cerdyn Personol | Personalised Card

Regular price £2.99 £0.00 Unit price per
Tax included.

Cerdyn 5x7" ar bapur 350gsm gydag amlen frown. 

Cerdyn bach perffaith i ddathlu penblwydd neu lwyddiant. Gwelwch ychydig o enghreiffitiau o eiriau i'w rhoi ar y tu blaen yn y lluniau. Gallwch hefyd roi rhif yn y balwns ar y cerdyn gwyrdd neu binc, os yw'n benblwydd oed arbennig.

Os hoffech i mi ei bostio yn syth at eich ffrind, plis gadewch neges ychwanegol ar gyfer y tu mewn. Rhowch gyfeiriad eich ffrind fel y 'delivery address'. Os ydych eisiau i mi bostio i fwy nag un cyfeiriad, plis gwnewch bob archeb ar wahan.

Os na fyddwch yn gadael neges neu eiriau i'w rhoi ar flaen y cerdyn, bydd yn cael ei yrru atoch yn wag, i chi ychwanegu ysgrifen eich hun.


5x7" card printed on 350gsm uncoated paper with kraft envelope.

The perfect personal card to celebrate a birthday or achievement. See some possible examples of personalisation in the images. You can also choose a number to put into the balloons in the pink or green card if they're celebrating a special age.

If you'd like me to post straight to your friend, please leave an extra message for the inside of the card, and enter their address as the delivery address. If you'd like me to post to more than one address, please make each order separately.

If you do not leave personalisation, we will send you a blank card for you to personalise yourself.