Calendr Desg i Blant ac Athrawon Cymraeg 2022 | Welsh 2022 Desk Calendar for Children & Teachers
Calendr Desg i Blant ac Athrawon Cymraeg 2022 | Welsh 2022 Desk Calendar for Children & Teachers
Calendr Desg i Blant ac Athrawon Cymraeg 2022 | Welsh 2022 Desk Calendar for Children & Teachers
Calendr Desg i Blant ac Athrawon Cymraeg 2022 | Welsh 2022 Desk Calendar for Children & Teachers
Calendr Desg i Blant ac Athrawon Cymraeg 2022 | Welsh 2022 Desk Calendar for Children & Teachers
Calendr Desg i Blant ac Athrawon Cymraeg 2022 | Welsh 2022 Desk Calendar for Children & Teachers
Calendr Desg i Blant ac Athrawon Cymraeg 2022 | Welsh 2022 Desk Calendar for Children & Teachers
Calendr Desg i Blant ac Athrawon Cymraeg 2022 | Welsh 2022 Desk Calendar for Children & Teachers
Calendr Desg i Blant ac Athrawon Cymraeg 2022 | Welsh 2022 Desk Calendar for Children & Teachers
Calendr Desg i Blant ac Athrawon Cymraeg 2022 | Welsh 2022 Desk Calendar for Children & Teachers
Darlunio Heledd Owen Illustration

Calendr Desg i Blant ac Athrawon Cymraeg 2022 | Welsh 2022 Desk Calendar for Children & Teachers

Regular price £10.00 £0.00 Unit price per
Tax included.

Calendr Desg Cymraeg yn Cynnwys Tymor Ysgolion Cymru.

Dim bachyn ar wal? Dim problem! Mae’r calendr bach yma’n fersiwn llai o’r calendr A4, i eistedd yn ddel ar eich desg.

  • A5 (148x210mm)
  • Argraffwyd ar bapur 250gsm 'uncoated' gyda chlawr 350gsm.
  • Wedi'i rwymo â gwifren a cherdyn tew i helpu iddo sefyll i fyny.
  • Lluniau bach wedi eu paentio gyda Gouache. Dylunwyd gyda llaw yng Nghymru gan Heledd.

Cafwyd dyddiadau tymhorau ysgolion cynradd ac uwchradd Cymru ar wefan Llywodraeth Cymru. Bydd rhai ysgolion yn cychwyn a gorffen eu gwyliau ar wahanol ddyddiadau felly cofiwch wirio gyda’ch ysgol.

-----

Welsh Desk Calendar including Wales’ school term dates.

No hook on your wall? No problem! This is a mini version of the Welsh A4 calendar, to sit beautifully on your desk.

  • A5 (148x210mm)
  • Printed onto 250gsm uncoated paper with a 350gsm cover.
  • Wire-bound and with thick card to help stand up.
  • Illustrations painted with Gouache. Digitally designed by hand in Wales by Heledd.

Contains Wales’ school term dates, according to the Welsh Government’s website. Some schools will start and finish terms on different dates so remember to check with them.

www.heleddowencouk.etsy.com | www.heleddowen.co.uk