Creu Bocs Anrheg eich hun | Create your own Gift Box
Creu Bocs Anrheg eich hun | Create your own Gift Box
Creu Bocs Anrheg eich hun | Create your own Gift Box
Creu Bocs Anrheg eich hun | Create your own Gift Box
Creu Bocs Anrheg eich hun | Create your own Gift Box
Creu Bocs Anrheg eich hun | Create your own Gift Box
Creu Bocs Anrheg eich hun | Create your own Gift Box
Creu Bocs Anrheg eich hun | Create your own Gift Box

Creu Bocs Anrheg eich hun | Create your own Gift Box

Regular price £2.00 £0.00 Unit price per
Tax included.

Ychwanegwch eitemau unigol i'ch basged yn ogystal a'r bocs gwag yma - pan fyddwch yn archebu, fe wnawn greu bocs hyfryd yn llawn o'r eitemau. Dewiswch o unrhyw beth ar fy wefan - perffaith am anrheg bach neu i roi casgliad mwy o anrhegion hyfryd.

Gallwch ddod o hyd i eitemau gan gwmniau eraill Cymraeg yn y casgliad 'Bits & Bobs' yma.

Bydd y bocs cardfwrdd yn cael ei leinio gyda phapur tishw a gwlân pren (wood wool) bioddiraddadwy. Os y byddwch eisiau i ni bostio yn syth at eich ffrind, cofiwch adael neges yn y bocs a rhoi eu cyfeiriad nhw fel y 'delivery address'. Bydd eich nodyn yn cael ei sgwennu'n ddel gyda llaw mewn cerdyn bach.


Add individual items to your basket as well as this empty box - when you order, we'll create a beautiful gift box full of your items of choice. Choose from any of the items on my website - perfect to suit any budget if you're looking for a small gift or a more bespoke selection of beautiful gifts.

You can find items from other Welsh companies in the collection 'Bits & Bobs' here.

The cardboard box will be lined with tissue paper and biodegradable wood wool. If you'd like us to post directly to your friend, remember to leave a message and use their details for the shipping address. Your note will be handwritten in a small card.

Customer Reviews

Based on 1 review Write a review