Bocs i Fi | Box for me
Bocs i Fi | Box for me
Bocs i Fi | Box for me
Bocs i Fi | Box for me
Bocs i Fi | Box for me
Bocs i Fi | Box for me

Bocs i Fi | Box for me

Regular price £28.00 Sale price £34.00 Unit price per
Tax included.

Does dim byd yn bod mewn archebu'r bocs yma i ffrind yna newid eich meddwl a'i gadw! Yn cynnwys canhwyll soy, sebon dwylo a mwy.

Canhwyll cwyr soy gan Sight & Scent. Fegan wedi ei dollti â llaw. Dewiswch rhwng -
Snug as a Bug - Arogl gynnes gyda Sandalwood, Fanila a Magnolia.
Leim, Basil a Mandarin - Arogl ffres - clasur.

Sebon dwylo moethus 250ml gan The Goodwash Company. Gan ddefnyddio olew naturiol, hanfodol o Lafant, Patchouli a Rose Geranium, bydd eich dwylo'n teimlo'n lân a bydd eich enaid yn cael ei ailgyflenwi'n llwyr.

Pecyn o hadau blodau gwyllt sy'n dod gyda chyfarwyddiadau.

Tri cherdyn A6 gydag amlen grefft frown - tri chynllun ar hap - perffaith ar gyfer eu cadw'n y cwpwrdd rhagofn.

Os ydych eisiau i mi bostio i fwy nag un cyfeiriad, plis archebwch bob archeb ar wahan.

 

Nothing wrong with ordering this beautiful box for a friend, then changing your mind and keeping it! Contains a soy candle, hand wash and more.

100% soy wax candle by Sight & Scent. Vegan & hand-poured. Choose between -
Snug as a Bug - A warm scent with Sandalwood, Vanilla and Magnolia.
Lime, Basil and Mandarin - Fresh & Fruity - a classic.

Luxury 250ml Hand wash by the Goodwash Company. Using natural, essential oils of Lavender + Patchouli + Rose Geranium, your hands will feel clean and your soul will be totally replenished.

A pack of wild flower seeds - instructions included.

A6 cards with kraft envelope - three random designs - perfect for emergencies.

If you'd like me to post directly to more than one different address, please place each order separately.