Pecyn da-da / Sweet Pouch
Pecyn da-da / Sweet Pouch
Pecyn da-da / Sweet Pouch
Pecyn da-da / Sweet Pouch
Pecyn da-da / Sweet Pouch
Pecyn da-da / Sweet Pouch
Pecyn da-da / Sweet Pouch
Darlunio Heledd Owen Illustration

Pecyn da-da / Sweet Pouch

Regular price £5.95 £0.00 Unit price per
Tax included.

Pecyn da-da gan Sweet Elite - cwmni bach newydd yng Nghriccieth, Gogledd Cymru.

Trit bach i chi'ch hun neu'n arheg lyfli i ffrind.
Pecynnu wedi ei selio i'w cadw'n ffres.
200g ym mhob pecyn
Cymysgedd o losin fizzy, jeli a meddal. Bydd cynnwys pob pecyn yn unigryw ond yn debyg i'r rhain yn y lluniau.

Mae'r pecynnau wedi eu gwneud gan ddilyn rheolau iechyd a diogelwch llym.
Dilynnir PPE priodol gyda rhwydi gwallt, menyg glendid bwyd, a gorsafeydd glanhau.

*Gall y cynnyrch gynnwys olion o gnau/glwten*

 

Small Sweet Pouches by Sweet Elite based in Criccieth, North Wales.

The perfect treat for yourself or a sweet little gift for a loved one.
Sealable packaging to keep fresh. 
200g in each pouch.
A variety of fizzy and tangy sensations, soft & jelly and chewy treats. 

All pouches are hand made following the strictest in health and safety guidelines. Appropriate PPE is followed with hairnets/food safety gloves and sanitising stations. 

Our pouches are randomly assembled similar to the attached photos.

*Please be advised product may contain traces of nuts/gluten.*